Thật không may, bạn không thể thay đổi địa chỉ email tài khoản của mình vào lúc này. Nếu bạn mất quyền truy cập vào địa chỉ email được liên kết với tà...
Bằng cách xóa tài khoản của mình, bạn sẽ mất quyền truy cập vào lịch sử tài khoản của mình, bao gồm biên lai và các gói đang hoạt động hoặc đã hết hạn...
Bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình trong tab Hồ sơ trong ứng dụng eSIM du lịch. Chọn Cài đặt tài khoản → Mật khẩu. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể...
Nếu bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên ứng dụng của chúng tôi làm suy yếu tính toàn vẹn, bảo mật của các dịch vụ, giới thiệu và khuyế...
Khi phương thức thanh toán của bạn không hoạt động, lựa chọn tốt nhất là thử phương thức thanh toán khác hoặc liên hệ với ngân hàng của bạn.Trong phần...
Đúng. Chúng tôi sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba, đều là nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ PCI DSS Cấp 1 đã được xác thực với các công cụ phát h...
Một QRcode chỉ dùng được duy nhất trên thiết bị cài đặt mã QR đầu tiên, thiết bị thứ 2 trở đi không sử dụng lại được  Xem hướng dẫn cài đặt,...
Bạn đã sẵn sàng hạnh phúc với chuyến đi của mình bằng cách dùng eSIMdulich để giữ liên lạc, tận hưởng Internet tốc độ cao chưa
Tải xuống ứng dụng eSIMdulich để mua, quản lý và sử dụng eSIM mọi lúc, mọi nơi
  • app store
  • google play
img